contact@navrood.com

تصویر روزنامه

ویژه نامه روزنامه اقتصاد پویا آبان ماه ۱۴۰۱

ویژه نامه روزنامه اقتصادی،اجتماعی اقتصاد پویا     پروژه های شرکت ناورود ساخت جاده اصلی حارث آباد-ابرکوه استان اصفهان، ايران …

ادامه مطلب

باقیمانـده کـارهای منطقه 7 فـازهای 17 و 18 پـالایشگاه

باقیمانـده کـارهای منطقه 7 فـازهای 17 و 18 پـالایشگاه باقیمانـده کـارهای منطقه 7 فـازهای 17 و 18 پـالایشگاه  باقیمانـده کـارهای …

ادامه مطلب

باقیمانـده کـارهای منطقه 7 فـازهای 17 و 18 پـالایشگاه

باقیمانـده کـارهای منطقه 7 فـازهای 17 و 18 پـالایشگاه باقیمانـده کـارهای منطقه 7 فـازهای 17 و 18 پـالایشگاه باقیمانـده کـارهای …

ادامه مطلب